Używamy plików cookie, by polepszyć Twoje interakcje z naszą stroną. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą polityką prywatności
Jaslo4u.pl > Ogłoszenia > Praca > Dam pracę (etat)

Młodszy Specjalista Dział Obsługi Klienta - DE

Nowy Styl Sp. z o.o. w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje obecnie kandydatów do pracy na stanowisku:

Młodszy Specjalista Dział Obsługi Klienta Rynek DE

Miejsce pracy: Jasło
Nr ref: MłSDOKDE/12/2019

Co możemy Ci zaoferować?
• pracę w międzynarodowej firmie w obszarze koordynacji projektów handlowych
• współpracę z klientami oraz współpracownikami niemieckojęzycznymi z zagranicznych spółek
• zadania związane z:
 współpracą oraz koordynacją działań innych obszarów w ramach realizacji projektowych
 przygotowaniem zamówień projektowych od strony obsługi logistycznej
 budowaniem harmonogramów dostaw, wdrażaniem nowych produktów, analizą materiałową i analizą zdolności produkcyjnych, nadzór nad realizacją projektu
 wsparciem klienta i osób współpracujących w zakresie pozostałych usług DOK jak np. aktywowaniem, potwierdzaniem oraz modyfikacją zamówień, tworzeniem nowych indexów itp.
• uczestnictwo w bardzo ważnej części sprzedaży związanej z przygotowaniem wycen, ofert, dokumentacji sprzedażowej oraz obsługą reklamacji
• możliwość rozwoju zawodowego, w tym uzupełnianie i poszerzanie wiedzy poprzez szkolenia specjalistyczne oraz interpersonalne
• benefity takie jak: karta MULTISPORT, dofinansowanie do nauki języka obcego, kolonie dla dzieci pracowników, wyjazdy integracyjne, możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych wraz z prywatną opieką medyczną oraz świadczeń socjalnych

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:
• język niemiecki nie jest Ci obcy i czujesz się w nim pewnie, język angielski będzie natomiast dużym atutem
• posiadasz biegłą znajomość obsługi komputera w tym obsługi pakietu MS Office
• lubisz być częścią zespołu, a ponadto potrafisz organizować swój czas

Dodatkowym atutem będzie, jeśli:
• posiadasz doświadczenie w obsłudze systemów klasy ERP (np. SAP i/lub IFS) i/lub obsłudze programów typu CRM
• posiadasz doświadczenie i/lub wiedzę nabytą w ramach kursów: z zakresu zarządzania projektami, profesjonalnej obsługi klienta oraz rozwoju umiejętności sprzedażowych
• cechuje Cię analityczny sposób myślenia, wysoka kultura osobista, nastawienie na cele, potrafisz współpracować w grupie i posiadasz zdolności analityczne

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Firma stosuje zasady polityki równych szans i niedyskryminacji.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.NowyStyl.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH
W zależności, do której spółki złożyła Pani/Pan podanie o pracę, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
 Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
 NSG TM sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49, lub
 NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
-zwani dalej łącznie Administratorami.
W zależności od podmiotu, na rzecz którego wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, administratorami Pani/Pana danych osobowych będą:
 Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
 NSG TM sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49, lub
 NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
- zwani dalej łącznie Administratorami.

DANE KONTAKTOWE – KOMUNIKACJA
Z Administratorem/Administratorami można się skontaktować poprzez e-mail rodo@nowystylgroup.com lub pisemnie na adres siedziby każdego z Administratorów.

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1) w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
 w zakresie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie - w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2) w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
3) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora/Administratorów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora/ Administratorów w związku z prowadzeniem i obsługą procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług prawnych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej/udzielonych zgody/zgód – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy.
W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (lub wycofania zgody na dodatkowe dane). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony do zakończenia trwania pierwszej umowy czasowej zawartej z wybranym kandydatem w ramach danej rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator/Administratorzy prosi/proszą o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną na adres: rodo@nowystylgroup.com.
Przysługuje Pani/Panu:
1) prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
2) prawo żądania sprostowania swoich danych,
3) prawo do usunięcia,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych osobowych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy),
6) prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora), oraz
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy jako dane których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest wymagane przez Administratora/Administratorów dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych innych niż dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy jest dobrowolne.

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie za pomocą formularza: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f03333c53ba94584a12e15e2d77a6144
Identyfikator ogłoszenia: 429118
Wyświetleń: 1 317
Informacje
Miejscowość
Jasło
Data dodania
2019-12-06
Data wygaśnięcia
2020-02-22
Wyświetleń
1 317
Zdjęcia
Udostępnij ogłoszenie
Identyfikator ogłoszenia: 429118
Wyświetleń: 1 317